Bir miktar Na metalinin yeterince H₂O ile, 1 Na(k) + H2O(s)→→→→→ NaOH(suda) + -H2(g) 2

Bir miktar Na metalinin yeterince H₂O ile, 1

Na(k) + H2O(s)→→→→→ NaOH(suda) + -H2(g)

2

denklemine göre tepkimesinden 0,1 mol H2 gazı olu- şuyor.

Buna göre,

  1. 0,2 mol Na harcanmıştır.

II. Tepkimede 0,1 mol NaOH oluşmuştur.

III. Harcanan H₂O kütlesi 3,6 gramdır. yargılarından hangileri doğrudur?

(H=1,O=16)

1 Like