Bir kolideki 20 bardaktan 8 tanesi kırılmıştır. Buna göre bardakların % kaçı kırılmıştır?

Bir kolideki 20 bardaktan 8 tanesi kırılmıştır. Buna göre bardakların % kaçı kırılmıştır?

Bir kolideki 20 bardaktan 8 tanesi kırılmıştır. Buna göre bardakların % kaçı kırılmıştır?

Cevap:

Kırılmış bardak sayısı 8, toplam bardak sayısı ise 20 olduğuna göre:

Kırılmış bardakların yüzdesi = (kırılmış bardak sayısı / toplam bardak sayısı) x 100
= (8/20) x 100
= 0.4 x 100
= 40%

Bu nedenle, kolideki bardakların %40’ı kırılmıştır.