Bir kırtasiyeci tanesini (x+3) liradan aldığı kalemlerin ta- nesini (2x1) liradan satıyor

Cebirsel ifac

 • Bir kırtasiyeci tanesini (x+3) liradan aldığı kalemlerin ta-
  nesini (2x1) liradan satıyor.
  Kırtasiyecinin bu kalemlerden 6 tane satması duru-
  munda elde edeceği kârı lira cinsinden veren cebirsel
  ifade aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 6x + 4
  C) 6x - 12
  B) 6x-4
  D) 6x-24

1 kalem için Kar= (2x-1)-(x+3)=x-4,
6 tanesi için= 6(x-4)=6x-24