Ödev sorusu

Bir kırtasiye 4 tanesini 7 liraya aldığı kalemleri 3 tanesini 10 liraya satmaktadır. Buna göre bu kırtasiye 60 kalem alış satışından kaç TL kâr elde eder?

4 tanesini 7 liraya alıyorsa
60 tanesini x liraya alır.

4.x=60.7
x=105

3 tanesini 10 liraya satıyorsa
60 tanesini y liraya satar.

3y=60.10
y=200

200-105=95 lira