Bana yardimci olurmusunuz

ÖZEL ÜÇGENLER
48
3.
10
O
17
8
D 12
С
Yukarıdaki verilere göre, JAC)=x kaç cm dir?
A) 30
B) 28
C) 27 D) 26
E) 25
5
8
15
B3E
415
12
02.2 DİK ÜÇGEN
ABC dik üggen
[AB] [BC]
(AD)= 17 cm
D
Yukarıdaki verilere göre, BC kaç cm dir?
A) 8
B) 9 C) 10
D) 11
E) 12
C
8 cm
(BD)
(DC)=12 cm
ABC dik üçgen
[AD] + [BC]
|AB| = 10 cm
AD= 8 cm
|AC| = 4√5 cm
ABC dik üçgen
[AB] [BC]
|AD| = |DB|
BE =3 cm
|DE| = 5 cm
|EC| = 12 cm
cm dir?
E) 20
Yukarıdaki verilere göre, |AC| = x kaç
A) 16 B) 17
C) 18 D) 19
BEA
5.
B
co
6
3
C
Yukarıdaki verilere göre, (AC):
A) 2√17
B) 6√2
D
O
X
B
C
5
D) 9
E) 7√2
Pisagor bağıntısını sağlayan üçgenler dik üçgendir.
SAT
30
ABC Ogge
5
|AB| = 4 cm
|BD| = 3 cm
40
4
|AD| = 100/=1₁
=x kaç cm din
C) 45
A noktasında yere sabitlenmiş olan tahta C nokta
dan kırıldığında tahtanın tepe noktası B noktasınap
miştir.
|AC| = 30 cm ve |AB| = 40 cm olduğuna göre, ta
nın başlangıçtaki boyu kaç cm dir?
A) 50 B) 60
C) 70 D) 80
B
C
E) 90
ABC dik Ogger
[AB] [BC]
|AC| = 5 cm
|BC| = 4 cm
|BD|=2-DA
Yukarıdaki verilere göre, DC = x kaç cm d
A) 3√3 B) 5
dir?
C) 2√6 D) 2√5 E) 32
a
B
E
Yukar
A) 3
[AC]
pisag
12