Aşağıda verilen şemalarda karelerin içinde yazan sayilaria oktanın gösterdiği yönde ilerleyecek şe- kilde oklanın üzerindeki işlemler yapılarak bulunan sonuçlar okun gösterdiği kareye yazılmaktadır

 1. Aşağıda verilen şemalarda karelerin içinde yazan sayilaria oktanın gösterdiği yönde ilerleyecek şe-
  kilde oklanın üzerindeki işlemler yapılarak bulunan sonuçlar okun gösterdiği kareye yazılmaktadır.
  Şema 1
  Şema 1 için
  kaç eksiktir?
  A) 31
  12 cm
  20
  B) 49
  4
  7
  x 3
  Şema 2
 • işleminin sonucu Şema 2 için
  32 cm
  Seki-1
  m
  C) 64
  4 cm
  +8
  Osınırları zorlayan matematik
 1. Aşağıda on yüzü mavi, arka yüzü sarı renk olan dikdörtgen bir kağıt Şekil - 1 de verilmiştir. Bu
  kağıt parçası kisa kenara paralel olacak şekilde belirtilen yönde ve uzunlukta katlanarak
  Şekil- 2 deki duruma getirilmiştir
  ▲ işleminin sonucundan
  D) 97
  Şekil-2
  Buna göre Şekil - 2’de oluşan mavi bölgenin alanını veren ifade aşağıdakilerden han-
  gisidir?
  Aj 12 32-12:4 B) 12 (32-4)
  C) 12 32-12 8 D) 12 16-12.8