Anlamadım acill


Aşağıda dikdörtgen prizması şeklinde bir su depo- su ve bu depodaki su miktarını metreküp cinsinden gösteren elle ayarlanabilen üç çarklı bir mekaniz- ma verilmiştir.

Hacim değeri mekanizma çizgisi hizasında oluştu- rulmaktadır.

5 m

MEKANİZMA

Mekanizma

çizgisi

8 m

10 m

Son durumda mekanizma yukarıdaki konumda iken 3 deponun 'ü su ile dolduruluyor. Mekanizmada her 4 bir bölümü bir kez döndürmek, bir kademe döndür- mek ifadesine eşittir. Örnek, 2 rakamından 3 raka- mına döndürmek 1 kademe demektir.

Buna göre mekanizmayı içerdeki su miktarına göre ayarlamak isteyen Şeyma en az kaç kade- me döndürmelidir? (Her bir çarkta sıralı bir şekil- de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rakamları yazmaktadır.)