Bu soruyu çözemiyorum

6 Dikdörtgenler prizmasının hacmi taban alanı ile yüksekliğinin çarpımına eşittir.
Dikdörtgenler prizması şeklindeki iki su deposu aşağıda gösterilmiştir. Bu depolardan A deposu dolu, B deposu ise
boştur.
A Deposu
4x cm
2x cm
2 cm
B Deposu
C) 6x - 4y
2y cm
6y cm
3 cm
A deposundaki su ile B deposu tamamen dolduruluyor.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi A deposunda kalan suyun hacmini santimetreküp cinsinden veren cebirsel
ifadenin çarpanlarından biri değildir?
A) 2x + 3y
B) 2x - 3y
D) 8x + 12y