Alt kümeler

A = {1, 2, {1, 2}, 3, {5}} kümesi veriliyor. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap E , E şıkkın doğru olması için iki tane süslü parantez olmalı yani,

{{5}} şeklinde olmalıdır.

Alt küme yazarken {kümenin elemanları} şeklinde yazılır. Kümenin elemanlarını süslü parantez içine yazarız

1 Like