Acil çözüm lazım

1₂
=10
11
P(X) = 3
38 341
16. Aşağıdaki bulmacada mavi renkli kutucuklardaki polinomların
katsayıları sıfırdan farklı bütün terimleri ok uçlarının gösterdiği
satırdaki veya sütundaki kutucuklara, en büyük dereceli
terimlerinden başlanarak ve her kutuda farklı dereceli bir
terim olacak şekilde yazılmaktadır. Örneğin; bulmacada
P(x) = 2x³ + 8x² - 4x şeklindedir.
Y
E) x
P(x) = 9 g +1
POLINOM BULMACA
Q(x) R(x)
P(x) 2x³ 8x2 4x
K(x) > QX 6
5
Bulmacada P(x) polinomunun katsayılan toplamı, R(x)
polinomunun sabit terimine eşit ve R(x) polinomunun K(x)
polinomuna bölümünden kalan 14 olmaktadır.
Buna göre, Q(x) polinomunun K(x) polinomuna
bölümünden kalan kaçtır?
A) 24
B) 27
C) 31
P(1) = 2 +8-4 =
D) 38 E) 44
PLU = 6
130 14 B
UcDört
Best