Anlayamadim soruyu

Her birinin en yüksek dereceli teriminin katsayısı 1 olan
üçüncü dereceden gerçel katsayılı P(x) ve R(x) polinomlan
için 2 ve 6 ortak köklerdir. P(x)- R(x) polinomu x-1 ile
bölündüğünde kalan 15 olmaktadır.
Buna göre, P(0) - R(0) değeri kaçtır?
A) 24
B) 27
C) 30 D) 33
E) 36
E