51A8 dört basamaklı doğal sayısı, 3 ile kalansız bölünebilmektedir. Buna göre ▲ yerine yazılabilecek rakamların toplamı kaçtır?

51A8 dört basamaklı doğal sayısı, 3 ile kalansız bölünebilmektedir. Buna göre ▲ yerine yazılabilecek rakamların toplamı kaçtır?

51A8 dört basamaklı doğal sayısı, 3 ile kalansız bölünebilmektedir. Buna göre ▲ yerine yazılabilecek rakamların toplamı kaçtır?

Cevap: 51A8 dört basamaklı bir sayıdır ve 3 ile kalansız bölünebiliyorsa, bu sayının basamaklarının toplamının 3 ile kalansız bölünebilmesi gerekmektedir.

Şimdi basamakları toplayalım:
5 + 1 + A + 8=A+14

A=1,4,7 olabilir. Toplam 1+4+7=12 dir