Yüzde problemi

PROBLEMATIK
Yeni Nesil Problem
Bir fabrikada iki eş makine bulunmaktadır. 1. maki-
ne %80, 2. makine %60 verimle çalışmaktadır. Bu
makineler ile ilgili verim tablosu aşağıda verilmiştir.
İlk 3 saat

 1. makine
  % 80
 2. makine %60
  Son 2 saat
  %75
  %90
 3. ve 2. makinenin son 2 saatteki birim zamandaki ve-
  rimleri ilk üç saatteki birim zamandaki verimlerine gö-
  re verilmiştir.
  D) 85
  5 saat sonunda 2. makinenin üretim miktarı 1. ma-
  kineye göre yüzde kaçtır?
  A) 70
  B) 75
  E) 90
  C) 80
  II. Adım
  53113