Yeni ontoloji ve varlık sorunu üzerine düşünceler ortaya koyan filozof

yeni ontoloji ve varlık sorunu üzerine düşünceler ortaya koyan filozof

yeni ontoloji ve varlık sorunu üzerine düşünceler ortaya koyan filozof

Cevap: Yeni Ontoloji akımı, 20. yüzyılın başlarında Almanya’da ortaya çıkan bir felsefi akımdır. Bu akımın önde gelen filozofları arasında Martin Heidegger ve Nicolai Hartmann yer alır.

Martin Heidegger, varlık sorunu üzerine düşünceler ortaya koyan önemli bir filozoftur. Ona göre, Batı felsefesi varlığı metafizik anlamda ele almıştır ve bunun sonucu olarak da varlık, nesnelerin özellikleriyle tanımlanmıştır. Ancak Heidegger, varlığı insanın varoluşsal deneyiminden yola çıkarak yeniden tanımlamaya çalışmıştır. Ona göre, varlık insanın açıklayamadığı, hissettiği ama ifade edemediği bir şeydir. Daha sonra Heidegger, varlık ile “varoluş” kavramını özdeşleştirmiş ve insanın varoluşunun anlamını keşfetmek için bu kavramlara odaklanmıştır.

Nicolai Hartmann ise, ontolojinin yeniden ele alınması gerektiğini savunmuştur. Ona göre, varlık kategorilerinin sayısı sınırlı değildir ve varlık, tek bir kategoriye indirgenemez. Böylece, Hartmann, varlık kavramının daha ayrıntılı ve kapsamlı bir şekilde incelenmesi gerektiğini düşünmüştür.

Bu yönleriyle, Martin Heidegger ve Nicolai Hartmann, yeni ontoloji akımının önde gelen temsilcileri olmuşlardır.