Varlığın özüne ulaşabilmek o varlığın varoluşu ile ilgili her türlü bilgi düşünce ve önyargılar

varlığın özüne ulaşabilmek o varlığın varoluşu ile ilgili her türlü bilgi düşünce ve önyargılar

varlığın özüne ulaşabilmek o varlığın varoluşu ile ilgili her türlü bilgi düşünce ve önyargılar

Cevap: Klasik felsefe geleneğinde, “varlığın özü” kavramı, var olan şeyin ne olduğunu anlamaya çalışırken ulaşılmak istenen temel bir kavramdır. Varlığın özü, neden ve nasıl var olduğunu açıklamaya çalışırken, varlığın niteliğini ya da doğasını ifade eder.

Bu kavramın önemli düşünürlerinden biri olan Martin Heidegger, varlığın özüne ulaşmak için varlığı daha önceki düşünce ve önyargılardan soyutlamak gerektiğini savunmuştur. Ona göre, insanlar varlığı genellikle yalnızca işlevsel ya da kullanışlı yönleriyle tanımlarlar ve bu nedenle varlığın gerçek özüne erişemezler. İnsanların bu tür önyargılardan arındırılmış bir bireysel deneyimle varlığın gerçek doğası hakkında daha derin bir anlayışa ulaşabilecekleri düşünülür.