Yardımcı olabilirmisinizz

6
8
65 cm
A bitkisi
12 cm
Şekildeki A ve B bitkilerinin boylarının uzunlukları veril-
miştir. A bitkisinin boyu her yıl 3 cm uzarken, B bitkisi her
yıl 5 cm uzamaktadır.
A = {1, 2, {1, 2}, 3}
B = {(2, 3), (1, 3), 3}
kümeleri veriliyor.
Buna göre,
Buna göre, kaçıncı yıldan itibaren B bitkisinin boyu
A bitkisinin boyundan fazla olur?
X
S
B bitkisi
[(A - B) n B] U (B - A)
işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
+15=8
eşitliğini sağlayan x kaçtır?
n kenarlı bir çokgenin içindeki sayının n’ye bölümü o çok-
genin sayısal değeri olarak tanımlanıyor.
21
Örneğin, 21 = ²1- = 7 dir.
3
Buna göre,