Yardımcı olabilirmisiniz?

1
A₁ = {1, 2}
A₁ A₂ A₂ #

Buna göre,
toplamı en az kaçtır?
Cevap Biçimleri
s(A₁) + s(A₂) + s(A₂)+…+ s(A₁0)
I
11
IV
V
1
LL
2
E H
H
E
E
E
E
H
H
#A₁0
LU
E
A1
SORULAR
3
LU
Az
LL
E
E
H E
H E
H
E
H
А3
4
LUJ
E
A 10
5
H
H
E
LU
E
H
Bir kişiye doğru olanlara Evet (E), yanlış olanlara Hayır (H)
yazarak cevaplayacağı beş soru veriliyor. Bu beş sorunun
doğru cevaplarının, tabloda verilen beş cevaplama biçimin-
dan biri olduğu söyleniyor.
Bu kişi 3. sorunun doğru cevabının H olduğunu biliyor.
2.sorunun doğru cevabını da bulunca, baskalanna bakma-
dan uygun cevaplama biçimini doğru olarak seçiyor.
Buna göre, doğru olan cevaplama biçimi hangisidir?
2
4