Yardımcı olabilir misiniz😔😔

9
Aşağıda verilen 12 tane küçük çemberden her birinin içine,
1, 2, 3,…, 12 ardışık sayılanndan farklı bir yazılacaktır.
a
b
Bu yazılışta, yan yana bulunan çemberler içindeki sayıların
farkı en fazla 2 olacaktır.
3, 4, a ve b sayılanı şekildeki çemberlere yazıldığına
göre, a + b toplamı kaçtır?
Öğretmeni Zeynep’ten “5 +2.7 = ?” işlemini yapma-
sını istemiştir.
Zeynep, toplama işlemini çarpma, çarpma işlemi
ise toplama olarak yaptığında bulduğu cevap,
işlemin doğru cevabından kaç eksiktir?
Futbol ve basketbol sporlarından en az birini ya-
panların oluşturduğu 42 kişilik bir grupta yalnız
futbol, yalnız basketbol ve her iki sporu yapanla-
rin sayısı eşit olduğuna göre, bu grupta kaç kişi
futbol oynayıp basketbol oynamamaktadır?
DEĞERLENDİRME ÖLCči