Yardım ediniz lütfen

Uzunluğu 3r olan ipin ucuna Y cismi, 2r uzaklığına da X cismi bağlanıp yatay sürtünmesiz düzlemde düzgün çembersel hareket yaptırılıyor.
2r
X 2
r
Cisimlerin kinetik enerjileri eşit olduğuna göre,
oranı kaçtır?