Sınavım var yardımm

O noktası etrafında düzgün çembersel hareket
yapan ve şekildeki konumlarından belirtilen yön
lerde aynı anda geçen X, Y cisimleri K, L noktala-
nna ilk kez aynı anda geliyorlar.
X cisminin periyodu T. Y ninki Ty olduğuna
göre,
Ty
oranı kaçtır?
a
A) 4a
B) 2a
C) 4a
D)
4a
E 8a
C) 1
D) 2
Yarıçaplan verilen kasnaklarla kurulan şekildeki
düzenekte L kasnağı o açısal hızı ile döndürül-
düğünde K noktasının merkezcil ivmesinin büyük-
lüğú a oluyor.
an
2a
6a
Ba
6a
4a
6
Buna göre, L ve N noktalarının merkezcil ivme-
lerinin büyüklükleri için ne söylenebilir?
(K ve L nin merkezleri çakışıktır.)
yer
5
v=0
F
Düşey kesiti şekildeki gibi olan sürtünmesiz
rayın K noktasından serbest bırakılan m küt-
lell cisim L noktasından geçerken ray tepki kuv-
veti kaç mg olur?
A) 4
B) 5

 1. Açısal hiz
  II. Merkezcil ivme
  III. Çizgisel hız
  21
  C) 6
  Düzgün çembersel hareket yapan bir cismin
  açısal momentumunun yönü,
  B) Yalnız II
  D) II ve III
  T
  D) 7
  niceliklerinden hangilerinin yönüyle aynıdır?
  A) Yalnız I
  C) I ve III
  C) 2
  E) I ve Il
  E) 8
  Merkezleri etrafında dönebilen şekildeki 2r yarı-
  çaplı X kasnağı ile r yarıçaplı Y kasnağı bir ka-
  yışla birbirine bağlanmıştır.
  X ve Y kasnakları döndürülürken açısal momen-
  tumlarının büyüklükleri birbirine eşit olduğuna
  göre, eylemsizlik torklarının oranı kaçtır?
  1x
  A)=-1/22 B) 1
  ly
  D) 3
  E) 4