Verilen paralellerin hangisinde sürekli basınç merkezlerinden biri yoktur?

Verilen paralellerin hangisinde sürekli basınç merkezlerinden biri yoktur?

A) 0° Ekvator

B) 60° Kuzey

C) 30° Güney

D) 40° Kuzey

Verilen paralellerin hangisinde sürekli basınç merkezlerinden biri yoktur?

Cevap: Verilen şıklarda 40⁰ Kuzey de herhangi bir sürekli basınç merkezi yoktur.

Sürekli Basınç Merkezleri