Meridyen ve paraleller ile ilgili, aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır

Meridyen ve paraleller ile ilgili, aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Başlangıç meridyeni Greenwich’ten geçmektedir.
B) Ekvator Dünya’yı Kuzey ve Güney Yarım Küre olarak ikiye ayırır.
C) Paralel dairelerin çevre uzunlukları her yerde aynıdır.
D) Meridyen yayları Ekvatoru dik olarak keser

Meridyen ve paraleller ile ilgili, aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır sorusunun cevabı:

Paralel dairelerin çevre uzunlukları her yerde aynıdır.

İfadesidir.

Doğru cevap C