Anlamadım yardımcı olurmusunuz

TEST
18
1.
60°
60-40=20x4=80dk
60-59 10x 111 =1110 km
40°
50°
60°
80
Paralel ve meridyen değerleri gösterilen taralı böl-
ge ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
(A) Kuzey-güney sınırları arasındaki kuş uçuşu uzaklık
1110 km’dir.
Doğu-batı sınırları arasında yerel saat farkı 80 daki-
kadır.
Güney Yarım Küre’nin Orta Kuşağı’nda yer alır.
Türkiye’nin bir bölümü bu alanda yer alır. ✓
36-42 = Kuzey P
26-45 = Doğu m
3.