Üç basamaklı en küçük tek doğal sayı kaçtır?

üç basamaklı en küçük tek doğal sayı kaçtır?

Üç basamaklı sayılar, rakamsal değerinin üç haneli olduğu sayılardır. Örnek olarak: 100, 101, 102, 200, 345, 999 gibi.

Cevap: En küçük üç basamaklı tek doğal sayı 101’dir.