Üç basamaklı en büyük doğal sayı kaçtır?

üç basamaklı en büyük doğal sayı kaçtır?

Cevap: üç basamaklı en küçük doğal sayı 100 dür. üç basamaklı en büyük doğal sayı ise 999 dur.