Üç basamaklı en büyük tek sayı kaçtır?

üç basamaklı en büyük tek sayı kaçtır?

üç basamaklı en büyük tek sayı kaçtır?

Cevap: Üç basamaklı en büyük sayılar 9** şeklindedir. Üç basamaklı En büyük tek sayı ise 999 dur.

:point_right:t4: Üç basamaklı en büyük doğal sayı ile üç basamaklı en küçük doğal sayının farkı kaçtır?