Türk edebiyatında mevlit nazım türünün ana teması aşağıdakilerden hangisidir

Türk edebiyatında mevlit nazım türünün ana teması aşağıdakilerden hangisidir?

Türk edebiyatında mevlit nazım türünün ana teması aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Türk edebiyatında mevlit nazım türünün ana teması genellikle Hz. Muhammed’in doğumu ve hayatı etrafında döner. Bu türde yapılan şiirlerde genellikle peygamberimize övgüler dile getirilir, hayatı ve mucizeleri anlatılır, İslam dininin önemi vurgulanır ve okuyucuların manevi duyguları harekete geçirilmeye çalışılır.