Hikaye türünün divan edebiyatındaki karşılığı nedir?

Hikaye türünün divan edebiyatındaki karşılığı nedir?

Hikaye türünün divan edebiyatındaki karşılığı nedir?

Cevap: Hikaye türünün divan edebiyatındaki karşılığı Mesnevi dir.
Mesnevi, İslam edebiyatının en önemli eserlerinden biridir. Divan edebiyatının başlangıcı olarak kabul edilir ve özellikle sufizm ile ilişkilendirilir. Mesnevi, “mesnevî” kelimesinin çoğulu olan “mesânevî” kelimesinden gelir ve “çift dize” anlamına gelir. Eserde her iki dizede de aynı ölçü ve uyak kullanılır.

Mesnevi, 13. yüzyıl Türk şairi Mevlana Celaleddin-i Rumi tarafından yazılmıştır. Eser, 25.700 beyitlik altı ciltlik bir şiirsel yapıttır ve tasavvufi konuları ele alır. Mesnevi’de insanın ruhsal gelişimi, tanrı aşkı, insanın dünya hayatında karşılaştığı zorluklar ve çaresizlikler gibi konular işlenir. Eserde, hikayeler, meseller, atasözleri, anekdotlar ve Kur’an ayetleri kullanılarak anlatılan öyküler aracılığıyla insanların manevi yolculuğundaki engeller ve zorluklar anlatılır. Mesnevi, hem İslam kültüründe hem de dünya edebiyatındaki yerini sağlamlaştırmış ve günümüzde de okunan önemli bir eserdir.