Toplamları 198 olan iki sayıdan biri diğerinden 44 fazladır buna göre küçük sayı kaçtır

Toplamları 198 olan iki sayıdan biri diğerinden 44 fazladır buna göre küçük sayı kaçtır?

Toplamları 198 olan iki sayıdan biri diğerinden 44 fazladır buna göre küçük sayı kaçtır? Sorusunun cevabı.

Cevap: Bu problemde iki sayı arasındaki fark zaten verilmiş: bir sayı diğerinden 44 fazla. Ancak, toplamları 198 olduğu için iki sayının toplamı da zaten bilinmektedir.

İki sayıyı x ve y olarak adlandıralım. Problemin ifadesine göre, şu iki denklemi elde ederiz:

x + y = 198 (iki sayının toplamı 198)
x - y = 44 (bir sayı diğerinden 44 fazla)

Bu iki denklemi çözerek x ve y’yi bulabiliriz. İlk denklemi y’ye göre çözerek:

y = 198 - x

Bu y’yi ikinci denkleme yerleştirerek:

x - (198 - x) = 44

Bu denklemi çözerek x’i bulabiliriz:

2x - 198 = 44
2x = 242
x = 121

Yani, büyük sayı 121’dir. Küçük sayıyı bulmak için y = 198 - x formülünü kullanabiliriz:

y = 198 - 121 = 77

Küçük sayı 77dir.