Temel kavramlar yks

a,b ve c tamsayıları ile aşağıdaki işlem tablosu oluştu rulmuştur.

(b,c)

5

K

(a,c)

L

(a,b)

M

30

işlemler yapılırken önce ilk sayı kullanılmıştır.

Buna göre, K-L.M işleminin sonucu kaçtır?

Cevap A= - 72

1 Like


Burdan cevap b=-66 olur