Tam kare özdeşliği nedir?

Tam kare özdeşliği nedir?

Tam kare özdeşliği

Tam kare özdeşliği, bir matematiksel ifadeyi, içindeki terimleri karelerinin toplamı olarak yazma yöntemidir. Bu yöntem, bazı ifadelerin daha kolay manipüle edilmesini sağlar ve bazı matematiksel işlemlerin daha hızlı yapılmasına olanak tanır.

Örneğin, (a + b)^2 ifadesi tam kare özdeşliği kullanılarak şu şekilde yazılabilir:

(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2

Burada, ortada yer alan terim 2ab, a ve b’nin çarpımının iki katına eşittir. Bu formül, çeşitli matematiksel problemlerin çözümünde sıkça kullanılır.

Aynı şekilde, (a - b)^2 ifadesi de tam kare özdeşliği kullanılarak şu şekilde yazılabilir:

(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2

Bu formül de, bazı matematiksel işlemlerin daha hızlı yapılmasına olanak tanır ve bazı problemlerin çözümünü kolaylaştırır.

Tam kare özdeşliği, polinomların çarpanlarına ayırma, denklemlerin çözümü ve trigonometrik fonksiyonların basitleştirilmesi gibi birçok matematiksel işlemde kullanılabilir.