Soruyu acil işlemli çözebilirmisin

  1. x <y olmak üzere 73xy dört basamaklı sayısının
    5 ile bölümünden kalan 2 ve 4 ile tam bölünebil-
    diğine göre x’ in değerler toplamı kaçtır?

x<y
73xy

5 ile bölünebilme kuralı son rakamı 0 ya da 5 olmalı. Kalan 2 ise
0+2=2 ya da 5+2=7 olur.

4 ile tam bölünüyorsa son iki basamak 4’ile tam bölünebilmeli.
Tam bölündüğünü söylüyor. Bir de x<y.
y’yi 2 bulduk. O hâlde x ya 0 ya da 1 olmalı.
7302 4’e tam bölünebilme kuralına uymuyor.
7312 son 2 basamağı 4’ün katı olduğu için x sadece 1 değerini alır.
Sonuç olarak x değerlerinin toplamı 1 olur.