Soruyu açıklayabilir misiniz?

378
96
-6
6
8.
J
0,9 m 315
Fayanslardan bir tanesinin ücreti 16
3
koridorun tamamına fayans için kaç TL harcama yapılır?
A) 144 >
A) 9
B) 384
2
34₁2 = 0,45 = 76
6
20
76.16
पड
۱۶۶
901
-14
32
21.
B) 14
Fab’s
TL olduğuna göre,
C) 432
16
3
-13
Yukarıda verilen sayı doğrusunda -13 ile-14 arası dört eş
parçaya bölünmüştür.
D) 462
x, y ve z tam sayı olduğuna göre, x + y + z işleminin sonu-
cu aşağıdakilerden hangisine eşittir?
C) 16
106
D) 18
artıbir 87
16
3