Soru nasıl çözülür açıklayabilir misiniz?

کھاؤں
enemesi
B
46
3 m
46
A) 144)
पड
1,5 m
1,5 m
76
95
SINAV
162
4152
TADINDA 25
0,9 m
Yukarıdaki krokide bir evin koridoru gösterilmiştir. Korido-/
run tamamına ölçüleri 0,5 x 0,9 m olan fayanslar döşene-
cektir.Fayanslar parçalanmadan döşeme işlemi yapılacaktır.
B) 384
2
9
(-
4,5 m
1,5 m
4,5 m
32
0,5 m
3155
16
Fayanslardan bir tanesinin ücreti TL olduğuna göre,
1,5 m
3
koridorun tamamına fayans için kaç TL harcama yapılır?
$₁75
C) 432
34,2
2.25
36101
1675
6,95
4625
to.
Tobj
34₁2 = 0,45 = 763²-16
6
16
20
D) 462
3