Soruya bakarmısınız

egitim kurumları
d
15. n kenarlı bir çokgenin içine yazılan x doğal sayısıyla olu-
şan sembol x in n’ye bölümünden kalanı vermektedir.
Örneğin;
14
sembolü 14 sayısının 3 e bölümünden
kalan 2 olduğu için
14
351351… 351
42 basamak
dakilerden hangisidir?
A) 2
B) 3
= 2 sayısı ile gösterilmektedir.
C) 4
sembolünün değeri aşağı-
D) 5
E) 6