Sorunu cevapi

NARTEST POWER 6. SINIF MATE
9. Süleyman, çarpanlar ve katlar konusunun daha iyi anlaşıla- 31.
bilmesi için bir bilgisayar programı yapıyor. Bu programda
ekrana 1’den 50’ye kadar saydların yazılı olduğu bir tablo
çıkmaktadır. Bu programa herhangi bir sayı girildiğinde bu
sayının katları olan sayılar tablodan silinmektedir.
1
6
11
16
21
26
31
36
41
46
Bir Sayı Giriniz:
2
7
12
17
22
27
32
37
42
47
3
8
13
18
23
28
33
38
43
48
4
9
14
6969
19
24
29
34
39
44
49
5
10
15.
20
25
30
35
40
45
50
Bu programa sırasıyla 5 ve 9 sayıları girildiğinde
tablodan kaç tane sayı silinir?
A 13
8; 14
( 16
DI 17