Sinav duzeyinde mukemmel bir geometri sorusu

Tepe açısı 30° olan ABC ikizkenar üçgeni biçiminde kâğı din [BC] kenarı üzerindeki K noktasında kesişen iki kare çiziliyor. Karelerin alanları a2 ve b2 birimkaredir.

Yukarıdaki verilere göre, ABC üçgeninin alanı aşağı dakilerden hangisi ile ifade edilebilir?