Sin180 kaçtır? Sin 180 değeri nedir?

sin180 kaçtır? Sin 180 değeri nedir?

sin 180 değeri kaçtır?

Cevap: Sorulan ifade -1 ve 1 arasında değişen sinüs fonksiyonunun değerlerinden biri olduğu için burada sorulan değer 0 yani cevap 0’dır:

sin(180) = 0 dır.