Cos 180 kaçtır

cos 180 kaçtır? Cos 180 değeri

Sin180 değeri sıfırdır. Sin180=0

Cos180 değeri -1 dir.

Cevap: Cos180=-1 dir