Sin 120 kaçtır

sin 120 kaçtır? Sin120 değeri nedir

Sin120 değeri bulunurken 120⁰ açısı dar açıya çevrilir.

Sin120⁰ dar açıya çevirelim

sin120=sin(180-60)=sin60

sin60=\frac{\sqrt{3}}{2}