Simetri doğrusu nedir?

simetri doğrusu nedir?

simetri doğrusu nedir?

Simetri doğrusu, bir şeklin bölündüğü doğrudur ve bu doğru, şeklin iki yarısının birbirine simetrik olmasını sağlar. Yani, şeklin herhangi bir noktası, simetri doğrusu üzerinde kalan nokta ile aynı uzaklıkta bulunan bir noktaya karşılık gelir. Bu nedenle, simetri doğrusu, şeklin özelliklerini korurken, şekli dikey (veya yatay) olarak yansıtır. Simetri doğrusu genellikle matematiksel problemlerde, geometride ve sanatta kullanılır.

1 Like

Simetri doğrusu örnek grafik: