Silindirin hacmi nedir? Silindirin Hacmi Nasıl Bulunur

Silindirin Hacmi

Silindir, dik yüzeyleri olan ve dairesel tabanlı bir geometrik şekildir. Yükseklik ve taban yarıçapı gibi özellikleri vardır ve hacmi bu özelliklere göre hesaplanır.

Silindirin hacmi, πr^2h formülü ile hesaplanır, burada r silindirin yarıçapıdır ve h silindirin yüksekliğidir.

:point_right:t4: Silindirin Özellikleri Nelerdir?