Silindirin Özellikleri Nelerdir?

Silindirin özellikleri nelerdir?

Tabanları birbirine eşit iki daire ve yan yüzü eğri bir yüzey olan düzgün geometrik cisime silindir denir.Silindirin ayrıtı ve köşesi yoktur.

Silindir Özellikleri

  • Silindirin Yan yüzeyi eğridir.
  • Silindirin alt ve üst yüzeyleri düzdür.
  • Silindirin 2 düz, 1 eğri yüzeyi vardır.
  • Silindirin köşesi bulunmamaktadır.
  • Silindirler taban eğirisine göre isimlendirilir.

Silindir açılımı nedir?