Realizm akımının temsilcileri türk edebiyatın da

Realizm akımının temsilcileri türk edebiyatın da

Realizm akımının temsilcileri türk edebiyatın da

Cevap: Türk edebiyatında realizm akımının temsilcileri arasında şu yazarlar sayılabilir:

  1. Samipaşazade Sezai (1858-1896): Türk edebiyatında realizmin öncü isimlerinden olan Samipaşazade Sezai, “Sergüzeşt”, “Değirmen”, “Muharrir”, “Şiirli İstanbul” gibi eserleriyle tanınmaktadır.

  2. Ahmet Mithat Efendi (1844-1912): Osmanlı döneminin en önemli yazarlarından biri olan Ahmet Mithat Efendi, Türk edebiyatında realizm akımının önemli temsilcilerindendir. “Felatun Bey ile Rakım Efendi”, “Letaif-i Rivayet”, “Hikaye-i Şehriyari”, “Kıssadan Hisse” gibi eserleri bulunmaktadır.

  3. Recaizade Mahmut Ekrem (1847-1914): Türk edebiyatının ünlü yazarlarından olan Recaizade Mahmut Ekrem, “Araba Sevdası”, “Vatan Yahut Silistre”, “Zalime Dua” gibi eserleriyle realizm akımının önde gelen temsilcilerindendir.

  4. Halit Ziya Uşaklıgil (1866-1945): Türk edebiyatının önemli romancılarından olan Halit Ziya Uşaklıgil, “Mai ve Siyah”, “Aşk-ı Memnu”, “Sefiller”, “Bir Ölünün Defteri” gibi eserleriyle realizm akımının etkilerini taşımaktadır.

  5. Ömer Seyfettin (1884-1920): Türk edebiyatında öykücülüğün önemli isimlerinden biri olan Ömer Seyfettin, “Bahar ve Kelebekler”, “Yüksek Ökçeler”, “Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç” gibi eserleriyle realizm akımının yansımalarını göstermektedir.