Romantizm akımının temsilcileri dünya edebiyatındaki kimdir

Romantizm akımının temsilcileri dünya edebiyatındaki kimdir

Romantizm akımının temsilcileri dünya edebiyatındaki kimdir

Cevap: Romantizm akımı, 18. ve 19. yüzyıl Avrupa edebiyatında etkili olan bir akımdır. Bu akımın temsilcileri arasında William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge, Lord Byron, Percy Bysshe Shelley, John Keats, Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, Victor Hugo, Gustave Flaubert, Charles Baudelaire gibi ünlü yazarlar yer almaktadır. Ayrıca Amerikan edebiyatında da Nathaniel Hawthorne, Edgar Allan Poe, Washington Irving, Herman Melville ve Emily Dickinson gibi yazarlar romantizmin etkilerini gösteren eserler vermişlerdir.