Problemlerrrr

Bir meyve suyu fabrikasında üretilen portakal suyu 1 litrelik
cam şişelere veya 1,5 litrelik karton kutulara doldurulmakta-
dır. Bu fabrikaya,
bir şişe portakal suyunun maliyeti 2,5 TL,
bir kutu portakal suyunun maliyeti 2,7 TL
olmaktadır.
Bu fabrikaya; bir şişenin maliyeti, bir kutunun maliyetinden
0,6 TL fazladır.
Buna göre, bir şişenin maliyeti kaç TL’dir?
A) 1,2
B) 1,1
C) 1
D) 0,9
E) 0,8