Mustafa Kemal 7– 8 temmuz 1919 tarihinde erzurum kongresi öncesi istifa ettiği askerlik görevine aşağıdakilerden hangisi ile tekrar geri dönmüştür?

Mustafa Kemal 7– 8 temmuz 1919 tarihinde erzurum kongresi öncesi istifa ettiği askerlik görevine aşağıdakilerden hangisi ile tekrar geri dönmüştür?

Mustafa Kemal 7– 8 temmuz 1919 tarihinde erzurum kongresi öncesi istifa ettiği askerlik görevine aşağıdakilerden hangisi ile tekrar geri dönmüştür?

Cevap: Meclisin Başkomutanlık yetkisi vermesiyle askerlik görevine geri dönmüştür.

Mustafa Kemal’e Meclis Başkanlığı görevi verildikten sonra, 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışında yapılan oylama sonucunda, Meclis tarafından alınan bir kararla Mustafa Kemal’e Başkomutanlık yetkisi verilmiştir. Bu, Kurtuluş Savaşı sırasında Türk ordusunun liderliği için önemli bir adımdı ve Mustafa Kemal’in askeri operasyonları yönlendirmesine izin verdi.

Mustafa Kemal’in askeri liderliği sayesinde Türk ordusu, başta İzmir’in işgali olmak üzere bir dizi başarısızlık yaşadıktan sonra düşman güçlerine karşı zaferler kazandı ve sonunda bağımsızlık mücadelesinde başarılı oldu.