Erzurum kongresi kararları nelerdir?

Erzurum kongresi kararları nelerdir?

Erzurum kongresi kararları nelerdir?

Cevap:

Erzurum Kongresi, Türk Kurtuluş Savaşı’nın önemli bir dönüm noktası olan ve 23 Temmuz - 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında Erzurum’da toplanan ulusal bir kongredir. Kongrede alınan bazı kararlar şunlardır:

  1. Milli egemenlik: Kongre, milli egemenliği kabul etti ve “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” prensibini benimsedi.

  2. Bağımsızlık: Kongre, Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanması sonucunda ortaya çıkan durumu kabul etmedi ve bağımsız bir Türk devletinin kurulmasını istedi.

  3. Milli ordunun kurulması: Kongre, milli egemenliğin korunması için milli bir ordu kurulmasına karar verdi ve bu ordunun Mustafa Kemal Paşa tarafından yönetilmesine karar verildi.

  4. Yabancı işgaline karşı mücadele: Kongre, yabancı işgaline karşı silahlı mücadele edilmesi gerektiğini belirtti ve bu amaçla halkın silahlandırılmasını önerdi.

  5. Ulusal bütünlük: Kongre, Türkiye sınırları içinde yaşayan herkesi Türk olarak kabul etti ve ülkenin bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladı.

  6. Azınlıkların hakları: Kongre, azınlıkların da Türkiye’nin bağımsızlığı için çalışabileceklerini ve haklarının korunması gerektiğini belirtti.

Erzurum Kongresi kararları, milli egemenlik, bağımsızlık, ordunun kurulması, yabancı işgaline karşı mücadele, ulusal bütünlük ve azınlıkların hakları gibi konuları kapsayan önemli bir belgedir. Bu kararlar, Türk Kurtuluş Savaşı’nın ilerleyen sürecinde alınacak diğer kararların temelini oluşturdu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında büyük rol oynadı.