Matemetikk

UYGULAMA TESTI - 2
5.
d₁
de
J
25
35
Şekilde iki kollu bir terazi verilmiştir. Terazinin dengede kala-
bilmesi için;
A) 9 B) 10
m, ve m, terazinin kefelerine konan ağırlıklar; d, ve d, ağır-
lıkların destek koluna olan uzaklıkları olmak üzere
Orta Seviye
m, d, = m₂ d. eşitliği sağlanmalıdır.
Yukarıda belirtilen mantıkla tasarlanmış bir terazide, I. kefe-
nin destek koluna uzaklığı 25 cm, II. kefenin destek koluna
uzaklığı 35 cm’dir. 1. kefeye konulan cismin ağırlığı G, kg ve
II. kefeye konulan cismin ağırlığı G, kg’dır.
C) 11
Buna göre, (G, + G₂) toplamının kg olarak tam sayı cin-
sinden alabileceği değer en az kaçtır?
D) 12
E) 13
6. Aşağıda verilen tabloya, birbirinden farklı rakamlar yazıla-
caktır. Renkleri aynı olan kutulardaki rakamların toplamı, bir-
birine eşit olacaktır.
7.
EKSTRENUN
M
Bir sayının
sayı ile ilgi

 1. İki eks
  II. 8. kuv
  III. 3 katu
  ifadeleri
  M
  A) Yalr
 2. x, y
  B