Matematik üçgen

Kenar lişkisi
ç parçaya
n bölge
caların
si ola-
34-3
3
3.
11 (2x+10) cm
33
B
Düşündüren
Test
IABI=
11,5
f
11 y ch
Yukardaki ABC üçgeninde
2x+10
3
cm
70°
IACI=(x-1) cm
m(A) = m(C) = 70° dir.
(x-1) cm
70°
195
2x+18
3
IBCI= y cm olduğuna göre y’nin alacağı
en büyük tam sayı değeri kaçtır?
A) 5 B) 7 C) 10
D) 11
ibi 4. Uzunluğu 30 cm olan bir pipet bir bardağın
içine aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir.
าน

Cevap:

Anlamadığın yeri sorabilirsin @Rana2009